Táto stránka dostala nový šat, novú doménu a nové všetko.

Odteraz bez prihlasovania, logovania a iných zdržiavačiek. Rovno k veci.

WWW.STOPUJ.SK